[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Moderator cho listChào anh em,

Hiện giờ list này mình là moderator duy nhất. Thật sự thì cũng chả có
gì nhiều ngoại trừ chém mấy bạn quảng cáo viagra và mấy bạn "học làm
giàu". Tuy nhiên có nhiều khi email của thành viên mới bị giữ lại ở
moderation queue lâu quá mà mình bận gì đấy không vào approve được thì
cũng không ổn. Thành ra mình muốn kêu gọi các bạn trẻ có ai có thể
giúp sức vụ này thì mình sẽ set các bạn làm moderator. Thật sự thì
cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là tạo một cái label trong hòm thư, mỗi
lần đăng nhập mà thấy có unread mail thì click vô để manage cái
moderation queue thôi.

Bạn nào có lòng giúp sức thì ới lên một tiếng nhé.

Cheers.
An

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn