[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thêm một phát ngôn trái tai của RMSĐúng là khác người, thay vì ngồi yên hưởng thụ thì RMS tiếp tục chiến
đấu không mệt mỏi

http://www.thongtincongnghe.com/article/28780

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/