[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSLe 08/10/2011 16:19, Hai Nam a écrit :
Đúng là khác người, thay vì ngồi yên hưởng thụ thì RMS tiếp tục chiến
đấu không mệt mỏi

http://www.thongtincongnghe.com/article/28780
Bài của Hải nam thiếu link đến những lời góc của R. Stallman là, theo
tôi, một điều không tốt. Nhất khi dịch (sai hoặc dịch lệch hướng). Khi
nói về những lời phát biểu của một người khác thì nên cung cấp link để
mọi người có thể đi so sánh và kiểm tra.

Vậy nguồn góc là ở đây:
http://stallman.org/archives/2011-jul-oct.html#06_October_2011_%28Steve_Jobs%29

Và câu của Stallman là:

"Steve Jobs, the pioneer of the computer as a jail made cool, designed to sever fools from their freedom, has died."
Anh Hải Nam dịch như sau:
"Steve Jobs, người tiên phong trong ngành máy tính, tạo những thiết kế tuyệt vời để ngăn cản những đứa ngốc đến với tự do [phần mềm], đã qua đời."
Google Translate dịch như sau:
"Steve Jobs, người tiên phong của máy tính như một nhà tù làm mát, được thiết kế để cắt đứt fools từ tự do của họ, đã chết."
http://translate.google.com/#en|vi|Steve%20Jobs%2C%20the%20pioneer%20of%20the%20computer%20as%20a%20jail%20made%20cool%2C%20designed%20to%20sever%20fools%20from%20their%20freedom%2C%20has%20died.

Riêng câu trên, tôi thấy Google dịch ý của Stallman trung thực hơn là anh Hải Nam !
Còn việc dịch "fools" là "đứa ngốc" thì theo tôi sẽ làm người ta (nhất
là fan của Apple) nghĩ ra là Stallman chửi những người đó, trong khi
thực tế không phải là như vậy ! Một cách dịch "fools" trung thực hơn ở
đây là "những người dại làm mất tự do của mình"
Theo tôi nếu anh Hải Nam làm nghề cung cấp thông tin nghiêm chỉnh thì
nên sửa bài đã đăng (cấp link đến lời của Stallman và nếu thấy hợp lý,
thì sửa lại cách dịch câu của Stallman một cách trung thực - hoặc trung
lập hơn).
Phần dịch của tôi có thể như sau:

"Steve Jobs, người tiên phong của máy tình giống một nhà tù tuyệt vời, đã được thiết kế để lừa làm mất tự do từ những người dại, đã qua đời."
cũng còn có thể thay thế cụm từ "người dại" bằng cụm từ "người nhẹ dạ"

Chúc mạnh khỏe
--
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/