[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS----- Original Message -----
> From: "Vu Do Quynh" <[email protected]>
> To: [email protected]googlegroups.com
> Sent: Saturday, October 8, 2011 5:03:01 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
> 
> Theo tôi nếu anh Hải Nam làm nghề cung cấp thông tin nghiêm chỉnh thì
> nên sửa bài đã đăng (cấp link đến lời của Stallman và nếu thấy hợp
> lý, thì sửa lại cách dịch câu của Stallman một cách trung thực - hoặc
> trung lập hơn).

Từ "nếu" của anh Quỳnh nghe hơi khó :), vì với quan điểm của "nhà báo",
RMS là người như vậy, biết làm sao được.

Theo em, anh Quỳnh ạ, cứ để "nhà báo" này thể hiện quan điểm "tự do"
của mình đi. Còn anh em mình coi như kệ, không nghe thấy; nếu còn gửi
những thông tin vớ vẩn này vào mailing list HanoiLUG thì chặn luôn lại
là xong; góp ý mà làm gì!

Kind regards, 
Tuan