[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Moderator cho list----- Original Message -----
> From: "An NGUYEN" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Friday, October 7, 2011 11:18:56 PM
> Subject: [saigonlug] Moderator cho list
> 
> Hiện giờ list này mình là moderator duy nhất. Thật sự thì cũng chả có
> gì nhiều ngoại trừ chém mấy bạn quảng cáo viagra và mấy bạn "học làm
> giàu". Tuy nhiên có nhiều khi email của thành viên mới bị giữ lại ở
> moderation queue lâu quá mà mình bận gì đấy không vào approve được
> thì
> cũng không ổn. Thành ra mình muốn kêu gọi các bạn trẻ có ai có thể
> giúp sức vụ này thì mình sẽ set các bạn làm moderator. Thật sự thì
> cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là tạo một cái label trong hòm thư, mỗi
> lần đăng nhập mà thấy có unread mail thì click vô để manage cái
> moderation queue thôi.
> 
> Bạn nào có lòng giúp sức thì ới lên một tiếng nhé.

Cho tớ 1 chân, tiểu đệ nhé!!

Kind regards, 
Tuan