[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Moderator cho listOn Sat, 08 Oct 2011 17:27:12 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "An NGUYEN" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Friday, October 7, 2011 11:18:56 PM
> > Subject: [saigonlug] Moderator cho list
> > 
> > Hiện giờ list này mình là moderator duy nhất. Thật sự thì cũng chả
> > có gì nhiều ngoại trừ chém mấy bạn quảng cáo viagra và mấy bạn "học
> > làm giàu". Tuy nhiên có nhiều khi email của thành viên mới bị giữ
> > lại ở moderation queue lâu quá mà mình bận gì đấy không vào approve
> > được thì
> > cũng không ổn. Thành ra mình muốn kêu gọi các bạn trẻ có ai có thể
> > giúp sức vụ này thì mình sẽ set các bạn làm moderator. Thật sự thì
> > cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là tạo một cái label trong hòm thư, mỗi
> > lần đăng nhập mà thấy có unread mail thì click vô để manage cái
> > moderation queue thôi.
> > 
> > Bạn nào có lòng giúp sức thì ới lên một tiếng nhé.
> 
> Cho tớ 1 chân, tiểu đệ nhé!!

An công bố lại cái quy tắc lọc thư nhé. Và nếu có ban ai thì cũng nêu
luôn lên list cho nó công bằng.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115