[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSOn Sat, 08 Oct 2011 17:03:01 +0700
Vu Do Quynh <[email protected]> wrote:

> Le 08/10/2011 16:19, Hai Nam a écrit :
> > Đúng là khác người, thay vì ngồi yên hưởng thụ thì RMS tiếp tục
> > chiến đấu không mệt mỏi
> >
> > http://www.thongtincongnghe.com/article/28780
> 
> Bài của Hải nam thiếu link đến những lời góc của R. Stallman là, theo 
> tôi, một điều không tốt. Nhất khi dịch (sai hoặc dịch lệch hướng).
> Khi nói về những lời phát biểu của một người khác thì nên cung cấp
> link để mọi người có thể đi so sánh và kiểm tra.

Đồng ý với bác Quỳnh. Đọc cái bài dịch ở Việt Nam nhiều khi rất mệt là
không tìm ra link gốc. Tuy nhiên, cũng thông cảm cho nghiệp vụ của "nhà
báo" (bác Nam là nhà báo có thẻ chứ!?) Ngoài ra, một bài nếu tham khảo
nhiều nguồn và có nhiều ý tưởng của riêng nhà báo nữa.... V

> 
> 
> Vậy nguồn góc là ở đây:
> http://stallman.org/archives/2011-jul-oct.html#06_October_2011_%28Steve_Jobs%29
> 
> Và câu của Stallman là:
> 
> "Steve Jobs, the pioneer of the computer as a jail made cool,
> designed to sever fools from their freedom, has died."
> 
> Anh Hải Nam dịch như sau:
> "Steve Jobs, người tiên phong trong ngành máy tính, tạo những thiết
> kế tuyệt vời để ngăn cản những đứa ngốc đến với tự do [phần mềm], đã
> qua đời."
> 
> Google Translate dịch như sau:
> "Steve Jobs, người tiên phong của máy tính như một nhà tù làm mát,
> được thiết kế để cắt đứt fools từ tự do của họ, đã chết."
> ...
> ...
>
> Phần dịch của tôi có thể như sau:
> 
> "Steve Jobs, người tiên phong của máy tình giống một nhà tù tuyệt
> vời, đã được thiết kế để lừa làm mất tự do từ những người dại, đã qua
> đời."
> 
> cũng còn có thể thay thế cụm từ "người dại" bằng cụm từ "người nhẹ dạ"

SJ, người tiên phong trong việc thiết kế các máy tính theo kiểu "đóng
gói" (hệ máy tính thống nhất từ phần cứng tới phần dẻo, phần mềm ứng
dụng và giao diện đồ họa, ... -- các bác có thể xem bài trên báo sài
gòn tiếp thị), (mà) các hệ đóng này đã làm mất sự tự do của người
dùng (tước mất các quyền cơ bản khi sử dụng phần mềm, các quyền theo
định nghĩa của Stallman) đã chết.

Chẳng cần phải dịch từ ngốc đó ra. Từ "ngốc" đó là theo định nghĩa của
Stallman (những người dùng không hiểu về các quyền "tự do" của họ khi
dùng phần mềm), nên muốn người đọc ngấm được thì thật khó!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115