[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 8, 2011 7:37:12 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
>
> Theo /me thì nếu bác Tuấn không thoải mái thì cũng không cần phải
> phát biểu như vậy, vì đó là chuyện cá nhân của bác. Ở đây chắc còn
> nhiều người vẫn muốn nói chuyện với bác Nam mà!

Vô tư đi :)

Kind regards,
Tuan