[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSBảo người khác vớ vẩn rồi bảo người ta vô tư, sao người ta vô tư cho được :-/ 
Bác vớ vẩn quá! Bác cứ vô tư vớ vẩn nhé :))


2011/10/8 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 8, 2011 7:37:12 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
>
> Theo /me thì nếu bác Tuấn không thoải mái thì cũng không cần phải
> phát biểu như vậy, vì đó là chuyện cá nhân của bác. Ở đây chắc còn
> nhiều người vẫn muốn nói chuyện với bác Nam mà!

Vô tư đi :)

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv