[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSOn Sat, 8 Oct 2011 19:47:50 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> ....
> SJ, người tiên phong trong việc thiết kế các máy tính theo kiểu "đóng
> gói" (hệ máy tính thống nhất từ phần cứng tới phần dẻo, phần mềm ứng
> dụng và giao diện đồ họa, ... -- các bác có thể xem bài trên báo sài
> gòn tiếp thị), (mà) các hệ đóng này đã làm mất sự tự do của người
> dùng (tước mất các quyền cơ bản khi sử dụng phần mềm, các quyền theo
> định nghĩa của Stallman) đã chết.
> 
> Chẳng cần phải dịch từ ngốc đó ra. Từ "ngốc" đó là theo định nghĩa của
> Stallman (những người dùng không hiểu về các quyền "tự do" của họ khi
> dùng phần mềm), nên muốn người đọc ngấm được thì thật khó!
> 

"fool" còn có nghĩa là "người bị lừa" (Ví dụ, "I will fool you"). Mình
nghĩa đây đúng là ý của Stallman :D Bác Nam có thể sửa lại câu dịch cho
hay hơn hehe ^^


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115