[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)----- Original Message -----
> From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 8, 2011 7:52:48 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
>
> Bảo người khác vớ vẩn rồi bảo người ta vô tư, sao người ta vô tư cho
> được :-/
> Bác vớ vẩn quá! Bác cứ vô tư vớ vẩn nhé :))

Đúng là rule "do-not-top-posting" áp dụng ở hầu hết các mailing list
FOSS không được áp dụng ở SaigonLUG thật :)

Kind regards,
Tuan