[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, October 8, 2011 7:56:00 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
> 
> On Sat, 8 Oct 2011 19:47:50 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > ....
> > SJ, người tiên phong trong việc thiết kế các máy tính theo kiểu "đóng
> > gói" (hệ máy tính thống nhất từ phần cứng tới phần dẻo, phần mềm ứng
> > dụng và giao diện đồ họa, ... -- các bác có thể xem bài trên báo sài
> > gòn tiếp thị), (mà) các hệ đóng này đã làm mất sự tự do của người
> > dùng (tước mất các quyền cơ bản khi sử dụng phần mềm, các quyền theo
> > định nghĩa của Stallman) đã chết.
> > 
> > Chẳng cần phải dịch từ ngốc đó ra. Từ "ngốc" đó là theo định nghĩa của
> > Stallman (những người dùng không hiểu về các quyền "tự do" của họ khi
> > dùng phần mềm), nên muốn người đọc ngấm được thì thật khó!
> > 
> 
> "fool" còn có nghĩa là "người bị lừa" (Ví dụ, "I will fool you"). Mình
> nghĩa đây đúng là ý của Stallman :D Bác Nam có thể sửa lại câu dịch cho
> hay hơn hehe ^^

@Kỳ Anh: dịch thế nào là do ý chí của người dịch, còn như anh em mình thì
nên quan sát nhiều chiều, đặc biệt là bài gốc, phát biểu chính thức của
RMS, theo ngôn ngữ mẹ đẻ của bác ấy!

RMS rất cẩn thận; ngay cả GNU GPL bác ấy cũng ghi rõ là chỉ công nhận bản
gốc tiếng Anh, các bản dịch ra ngôn ngữ khác chỉ để tham khảo [1], không
có giá trị pháp lý.

[1] http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Kind regards, 
Tuan