[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSOn Sat, 08 Oct 2011 20:03:16 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Saturday, October 8, 2011 7:56:00 PM
> > Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
> > 
> > On Sat, 8 Oct 2011 19:47:50 +0700
> > "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> > 
> > > ....
> > > SJ, người tiên phong trong việc thiết kế các máy tính theo kiểu
> > > "đóng gói" (hệ máy tính thống nhất từ phần cứng tới phần dẻo,
> > > phần mềm ứng dụng và giao diện đồ họa, ... -- các bác có thể xem
> > > bài trên báo sài gòn tiếp thị), (mà) các hệ đóng này đã làm mất
> > > sự tự do của người dùng (tước mất các quyền cơ bản khi sử dụng
> > > phần mềm, các quyền theo định nghĩa của Stallman) đã chết.
> > > 
> > > Chẳng cần phải dịch từ ngốc đó ra. Từ "ngốc" đó là theo định
> > > nghĩa của Stallman (những người dùng không hiểu về các quyền "tự
> > > do" của họ khi dùng phần mềm), nên muốn người đọc ngấm được thì
> > > thật khó!
> > > 
> > 
> > "fool" còn có nghĩa là "người bị lừa" (Ví dụ, "I will fool you").
> > Mình nghĩa đây đúng là ý của Stallman :D Bác Nam có thể sửa lại câu
> > dịch cho hay hơn hehe ^^
> 
> @Kỳ Anh: dịch thế nào là do ý chí của người dịch, còn như anh em mình
> thì nên quan sát nhiều chiều, đặc biệt là bài gốc, phát biểu chính
> thức của RMS, theo ngôn ngữ mẹ đẻ của bác ấy!
> 
> RMS rất cẩn thận; ngay cả GNU GPL bác ấy cũng ghi rõ là chỉ công nhận
> bản gốc tiếng Anh, các bản dịch ra ngôn ngữ khác chỉ để tham khảo
> [1], không có giá trị pháp lý.
> 
> [1] http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Bài báo của bác Nam là báo điện tử; vả lại bác ấy cũng có ý học
hỏi mọi người sau khi bác Quỳnh góp ý. Nếu hỗ trợ bác Nam để sửa lại
bài dịch, để phổ biến ý tưởng của Stallman thì là việc tốt thôi.

Nếu "strict" quá thì bản thân /me cũng không ghiền, mà những người như
bác Nam lần sau cũng "cạch cái mấy cái thằng SaigonLUG".

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115