[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS2011/10/8 Hai Nam <[email protected]>:

> Cảm ơn bác Quỳnh, đã thêm link và sửa chữ "ngốc" thành "dại khờ" để
> tránh đụng chạm fan của Apple. Thực ra vẫn thích chữ "ngốc" hơn. Câu
> "stay hungry, stay foolish" nhiều báo VN dịch nhẹ quá, không thích,
> thích dịch là "luôn đói khát, luôn điên rồ" hơn.

Tôi xin góp ý thêm là tôi thấy link mà Hải Nam tạo ra không rõ rằng :
nội dung link viết là "như sau" và như sau thì lại chỉ ra nội dung đã
dịch phiá dưới.

Theo tôi nên bổ sung rõ rằng hơn, ví dụ như : "Toàn văn bài viết của
Stallman là ở đây, phần dịch như sau":

và link đến bài Stallman đặt ở các từ "ở đây" không phải ở "như sau".


-- 
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: http://vdquynh.blogspot.com/
Moments online: http://memolane.com/vdquynh