[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSMấy bác đừng nóng nảy,

Bác Nam gửi vào mailinglist của Saigonlug mà :P. 
Nói chung những phát ngôn khá hớ hên của một số người có thể đụng chạm hoặc gây mất thiện cả của người khác, chủ yếu là người ta có chút tiếng tăm hay nổi tiếng. Nói chung chỉ là ý kiến cá nhân của từng người cũng chẳng cần phải tranh luận như thế, với lại ông Stallman nhìn là biết không phải dân business nên nói chuyện cẩu thả là đúng rồi. Mà cái kiểu phát biểu những lúc nhạy cảm như thế cũng không nên. FSF không biết có người phát ngôn chính thức không nhỉ?
--
OpenPGP key: D1495710