[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSMà chuyện ubuntu với Fedora có gì đâu nhỉ :(. Redhat kiếm được 1 tỷ đô la còn Canonical tự tin với việc sẽ tấn công thị phần desktop trong tương lai. --
OpenPGP key: D1495710