[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSRMS là người phát ngôn của FSF đó Trúc :-( Còn câu nói về SJ là ý cá nhân.

Nguyễn Hải Nam - www.thongtincongnghe.com

Le 8 oct. 2011 16:18, "Le Kien Truc" <[email protected]> a écrit :
Mấy bác đừng nóng nảy,

Bác Nam gửi vào mailinglist của Saigonlug mà :P. 
Nói chung những phát ngôn khá hớ hên của một số người có thể đụng chạm hoặc gây mất thiện cả của người khác, chủ yếu là người ta có chút tiếng tăm hay nổi tiếng. Nói chung chỉ là ý kiến cá nhân của từng người cũng chẳng cần phải tranh luận như thế, với lại ông Stallman nhìn là biết không phải dân business nên nói chuyện cẩu thả là đúng rồi. Mà cái kiểu phát biểu những lúc nhạy cảm như thế cũng không nên. FSF không biết có người phát ngôn chính thức không nhỉ?
--
OpenPGP key: D1495710

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>