[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Speak at FOSSASIA 2011Chào các bạn,

FOSSASIA năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12 tháng 11 tại:

Trường Đại Học Văn Lang
Cơ sở 2
233A Phan Văn Trị
Bình Thạnh, HCMC, Vietnam

Mình muốn mời các bạn tham gia thuyết trình tại hội thảo, chủ đề năm
nay tập trung vào lĩnh vực di động, nhưng các bạn có thể trình bày nội
dung tùy thích về FOSS. Đăng ký tại:
http://fossasia.org/speaker-registration.

Bên cạnh đó nếu các bạn muốn tổ chức sub-events như: hack session,
Ubuntu meet up, Fedora meet up v.v...có thể cho mình biết, mình sẽ sắp
xếp địa điểm để các bạn họp mặt.

Rất hy vọng gặp lại các bạn tại FOSSASIA 2011 :)

Cám ơn

Hồng Phúc
0084 (0) 939871001
[email protected]

===================

Dear friends,

FOSSASIA 2011 will take place from 11 - 12 November at:

Van Lang University
Campus 2
233A Phan Văn Trị
Bình Thạnh District, HCMC

I would like to invite you to speak at the event. All Free and Open
Source projects are welcome. Please register at
http://fossasia.org/speaker-registration.

And please also let me know if you would like to organize sub-events
such as hack session, Ubuntu meet up etc. during FOSSASIA 2011. I can
arrange rooms and equipment to facilitate that.

I sincerely hope you will be able to attend the event. If you have any
questions, feel free to contact me at any time :)

Best regards,

Hong Phuc
0084 (0) 939871001
[email protected]