[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)2011/10/8 Hung Nguyen <[email protected]>:
> À, hóa ra do-not-top-posting của bác là vậy. Lỗi của em thật, cám ơn đã "vặt
> lá tìm sâu giúp em".
>

Em nghĩ là anh Hưng hơi cố chấp rồi. Chuyện không top-posting nó khá
là phổ biến trong FOSS mailing lists, anh tham gia nhiều không lẽ lại
không biết. Cái sai thì mình bác bỏ, cái gì đúng thì mình nên lắng
nghe là tốt hơn cả.

Ây da, cái vụ list rules cho SaigonLUG trễ hẹn bao lâu nay rồi mà vẫn
cứ suốt ngày lo cơm áo gạo tiền...

An.

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn