[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Moderator cho list2011/10/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Sat, 08 Oct 2011 17:27:12 +0700 (ICT)
> "Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:
>
>>
>> ----- Original Message -----
>> > From: "An NGUYEN" <[email protected]>
>> > To: [email protected]
>> > Sent: Friday, October 7, 2011 11:18:56 PM
>> > Subject: [saigonlug] Moderator cho list
>> >
>> > Hiện giờ list này mình là moderator duy nhất. Thật sự thì cũng chả
>> > có gì nhiều ngoại trừ chém mấy bạn quảng cáo viagra và mấy bạn "học
>> > làm giàu". Tuy nhiên có nhiều khi email của thành viên mới bị giữ
>> > lại ở moderation queue lâu quá mà mình bận gì đấy không vào approve
>> > được thì
>> > cũng không ổn. Thành ra mình muốn kêu gọi các bạn trẻ có ai có thể
>> > giúp sức vụ này thì mình sẽ set các bạn làm moderator. Thật sự thì
>> > cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là tạo một cái label trong hòm thư, mỗi
>> > lần đăng nhập mà thấy có unread mail thì click vô để manage cái
>> > moderation queue thôi.
>> >
>> > Bạn nào có lòng giúp sức thì ới lên một tiếng nhé.
>>
>> Cho tớ 1 chân, tiểu đệ nhé!!
>
> An công bố lại cái quy tắc lọc thư nhé. Và nếu có ban ai thì cũng nêu
> luôn lên list cho nó công bằng.

Bất kì email nào liên quan về FOSS, IT cũng sẽ cho qua. Email nào do
các bạn spammers, quảng cáo ném tới là ban.

Trừ vụ ICT-VN trước đây ra thì em chưa bao giờ đi ngược lại nguyên tắc đó.

An.
-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn