[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)On Oct 08, 2011 at 07:57pm, Truong Anh. Tuan wrote:
> 
> ----- Original Message -----
> > From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Saturday, October 8, 2011 7:52:48 PM
> > Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
> > 
> > Bảo người khác vớ vẩn rồi bảo người ta vô tư, sao người ta vô tư cho
> > được :-/
> > Bác vớ vẩn quá! Bác cứ vô tư vớ vẩn nhé :))
> 
> Đúng là rule "do-not-top-posting" áp dụng ở hầu hết các mailing list
> FOSS không được áp dụng ở SaigonLUG thật :)
> 
> Kind regards, 
> Tuan 
> 
Một dạng thức của ngụy biện trong tranh luận. Không cần nhắc lại chuyện 
top-posting làm gì. Thiết nghĩ bác không cần lái chủ đề sang hướng "vạch 
lá tìm sâu". 

-- 
I have not yet begun to byte!
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U