[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSOn Oct 08, 2011 at 07:56pm, Anh K. Huynh wrote:
> On Sat, 8 Oct 2011 19:47:50 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > ....
> > SJ, người tiên phong trong việc thiết kế các máy tính theo kiểu "đóng
> > gói" (hệ máy tính thống nhất từ phần cứng tới phần dẻo, phần mềm ứng
> > dụng và giao diện đồ họa, ... -- các bác có thể xem bài trên báo sài
> > gòn tiếp thị), (mà) các hệ đóng này đã làm mất sự tự do của người
> > dùng (tước mất các quyền cơ bản khi sử dụng phần mềm, các quyền theo
> > định nghĩa của Stallman) đã chết.
> > 
> > Chẳng cần phải dịch từ ngốc đó ra. Từ "ngốc" đó là theo định nghĩa của
> > Stallman (những người dùng không hiểu về các quyền "tự do" của họ khi
> > dùng phần mềm), nên muốn người đọc ngấm được thì thật khó!
> > 
> 
> "fool" còn có nghĩa là "người bị lừa" (Ví dụ, "I will fool you"). Mình
> nghĩa đây đúng là ý của Stallman :D Bác Nam có thể sửa lại câu dịch cho
> hay hơn hehe ^^
> 
Nếu đúng là RMS nghĩ là SJ lừa người dùng thì RMS nghĩ sai rồi :-D Nhiều 
người lắm và không dễ để SJ lừa đâu ;-)  

Hoang

-- 
If a listener nods his head when you're explaining your program, wake him up.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U