[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)----- Original Message -----
> From: "Hoang Tran" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 11:16:09 AM
> Subject: Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)
> 
> Một dạng thức của ngụy biện trong tranh luận.

Mình không hiểu ý bạn lắm?!??
Ý bạn là mình cố tình lái chủ đề đi, để ngụy biện??

Anyway, tách chủ đề trên mailing list là 1 chuyện hết sức bình
thường; quan trọng là biết thực hiện tách "có văn hóa". Ở đây cụ
thể là phải sửa lại email subject & có đánh dấu "was:..." để
người đọc biết đây là chủ đề được tách & tách ra từ đâu.

> Không cần nhắc lại chuyện top-posting làm gì. Thiết nghĩ bác
> không cần lái chủ đề sang hướng "vạch lá tìm sâu".

Mình chỉ nhắc đến 1 số rule tối thiểu khi trao đổi trên mailing
list nói chung; nhấn mạnh là những thứ tối thiểu.
Nếu bạn thực sự không hiểu mình đang nói gì thì ta dừng tranh
luận chủ đề này ở đây cho đỡ mất thời gian của tất cả mọi người.

Kind regards, 
Tuan