[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)Đã nhận mình sai còn bị cho là cố chấp?
Mình chẳng có tham gia nhiều mailing list như các bạn, mình chỉ tham gia vài cái ML và tham gia trả lời trong rất ít những cái đó. Nói trắng ra là nếu như các bác Hanoilug không múa may đờn ca trong cái list này thì mình cũng chả bao giờ trả lời trong đây làm gì, cho nên rules gì gì đó của các bạn, nếu có thì nói ra để mình biết, còn không có thì mình cho là được quyền và mình cứ post. Sai các bạn cứ xoá.
Các bạn cứ thấy một email bảo người khác vớ vẩn quá thì không xoá, một email gửi từ điện thoại và không thể quote lại xoá vì sai rule (không thành văn) thì thế nào?

Ban đầu mình đăng kí cái list này không nghĩ là trong đây có các bác các chú Hanoilug nhiều đến vậy.

2011/10/10 An NGUYEN <[email protected]>
2011/10/8 Hung Nguyen <[email protected]>:
> À, hóa ra do-not-top-posting của bác là vậy. Lỗi của em thật, cám ơn đã "vặt
> lá tìm sâu giúp em".
>

Em nghĩ là anh Hưng hơi cố chấp rồi. Chuyện không top-posting nó khá
là phổ biến trong FOSS mailing lists, anh tham gia nhiều không lẽ lại
không biết. Cái sai thì mình bác bỏ, cái gì đúng thì mình nên lắng
nghe là tốt hơn cả.

Ây da, cái vụ list rules cho SaigonLUG trễ hẹn bao lâu nay rồi mà vẫn
cứ suốt ngày lo cơm áo gạo tiền...

An.

--
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv