[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)On Oct 10, 2011 at 01:15pm, Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn wrote:
> 2011/10/10 Hoang Tran <[email protected]>:
> > On Oct 08, 2011 at 07:57pm, Truong Anh. Tuan wrote:
> >>
> >> ----- Original Message -----
> >> > From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> >> > To: [email protected]
> >> > Sent: Saturday, October 8, 2011 7:52:48 PM
> >> > Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
> >> >
> >> > Bảo người khác vớ vẩn rồi bảo người ta vô tư, sao người ta vô tư cho
> >> > được :-/
> >> > Bác vớ vẩn quá! Bác cứ vô tư vớ vẩn nhé :))
> >>
> >> Đúng là rule "do-not-top-posting" áp dụng ở hầu hết các mailing list
> >> FOSS không được áp dụng ở SaigonLUG thật :)
> >>
> >> Kind regards,
> >> Tuan
> >>
> > Một dạng thức của ngụy biện trong tranh luận. Không cần nhắc lại chuyện
> > top-posting làm gì. Thiết nghĩ bác không cần lái chủ đề sang hướng "vạch
> > lá tìm sâu".
> >
> 
> Chào bác Hoàng,
> 
> Luật lệ thì cứ là luật lệ. Ông luật sư lời lẽ có thô thiển hay văn hoa
> không quan trọng, ông ta chỉ được đúng luật thì cái lý vẫn thuộc về
> ông ta.
> 
> Chuyện no top-posting bác Tuấn nói là hợp lý. Chuyện bác nhận xét lời
> nói một cách cá nhân bề nổi mà không bàn đến cái lý trong lời nói là
> không hợp lý. Chưa nói đến chuyện "no top-posting" là một thành phần
> của "ML rules" (có thể thuộc SaigonLUG có thể không); không biết bác
> đang nói đến chủ đề nào vậy?
>

Okay, trong trường hợp này nếu các bác cho việc top-posting là quan 
trọng thì xin mời, /me không bàn nó là việc đúng sai nữa. Trong trường 
hợp này thì /me thấy bác TuanTA không có tranh luận gì về phát ngôn của 
RMS cả mà chỉ trích một việc ra ngoài không liên quan, với /me thì /me 
thấy không cần thiết. 

Hoang