[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)Để trả lời cho Dương, no-top-post là nói vắn tắt, nói đầy đủ là: khi trả lời, nếu trích dẫn ai đó, thì trích ở trên, trả lời phía dưới.

Có vài trường hợp không "top", là khi forward, khi gửi kèm... mà nội dung gửi kèm không quan trọng (có thể xoá), thì để đằng sau cũng không sao. Trường hợp như vậy thì 1/ thượng sách: xoá nội dung cũ 2/ trung sách: top post 3/ hạ sách: bottom post (vì người đọc phải tốn thời gian đọc vô ích).

Trở lại, ý của bác Tuấn là chính xác, rất hợp lí. Nhưng đôi khi, nói không đi đôi với làm (99% là như vậy, với bác Tuấn). Mình có góp ý bên hanoilug rồi. Bác Tuấn KHÔNG BAO GIỜ trích thư, mà toàn đính kèm kiểu forward. Khi đọc thấy "----- original message -----" không biết có nhiều người nghĩ là viết vậy nhưng không phải vậy, vì bác Tuấn chèn nội dung khác vào...

Chưa thấy người thứ hai "quote" kiểu đó.

Nguyễn Hải Nam - www.thongtincongnghe.com

Le 10 oct. 2011 08:15, "Dương &quot;Yang&quot; ヤン Hà Nguyễn" <[email protected]> a écrit :
2011/10/10 Hoang Tran <[email protected]>:
> On Oct 08, 2011 at 07:57pm, Truong Anh. Tuan wrote:
>>
>> ----- Original Message -----
>> > From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
>> > To: [email protected]
>> > Sent: Saturday, October 8, 2011 7:52:48 PM
>> > Subject: Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMS
>> >
>> > Bảo người khác vớ vẩn rồi bảo người ta vô tư, sao người ta vô tư cho
>> > được :-/
>> > Bác vớ vẩn quá! Bác cứ vô tư vớ vẩn nhé :))
>>
>> Đúng là rule "do-not-top-posting" áp dụng ở hầu hết các mailing list
>> FOSS không được áp dụng ở SaigonLUG thật :)
>>
>> Kind regards,
>> Tuan
>>
> Một dạng thức của ngụy biện trong tranh luận. Không cần nhắc lại chuyện
> top-posting làm gì. Thiết nghĩ bác không cần lái chủ đề sang hướng "vạch
> lá tìm sâu".
>

Chào bác Hoàng,

Luật lệ thì cứ là luật lệ. Ông luật sư lời lẽ có thô thiển hay văn hoa
không quan trọng, ông ta chỉ được đúng luật thì cái lý vẫn thuộc về
ông ta.

Chuyện no top-posting bác Tuấn nói là hợp lý. Chuyện bác nhận xét lời
nói một cách cá nhân bề nổi mà không bàn đến cái lý trong lời nói là
không hợp lý. Chưa nói đến chuyện "no top-posting" là một thành phần
của "ML rules" (có thể thuộc SaigonLUG có thể không); không biết bác
đang nói đến chủ đề nào vậy?

3-xu của em.

Best regards,
Dương
--
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>