[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)----- Original Message -----
> From: "Hoang Tran" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 1:47:24 PM
> Subject: Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)
> 
> Okay, trong trường hợp này nếu các bác cho việc top-posting là quan
> trọng thì xin mời, /me không bàn nó là việc đúng sai nữa. Trong
> trường hợp này thì /me thấy bác TuanTA không có tranh luận gì về phát
> ngôn của RMS cả mà chỉ trích một việc ra ngoài không liên quan, với
> /me thì /me thấy không cần thiết.

Mình đã rẽ nhánh rồi; để chuyên bàn về chủ đề ML rules mà cá nhân mình
cho là quan trọng.

Còn chủ đề RMS nói gì thì mình có quan điểm riêng, nhưng không muốn
chia sẻ gì thêm vì lý do cá nhân; nếu mọi người đọc thread gốc từ đầu
có thể thấy mình đã "xin dừng" không bàn nữa. Mà nếu có bàn nữa thì
cũng sẽ bàn sau trên thread gốc (thế mới gọi là rẽ nhánh)

Kind regards, 
Tuan