[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)On Mon, 10 Oct 2011 13:32:35 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> 
> Các bạn cứ thấy một email bảo người khác vớ vẩn quá thì không xoá,
> một email gửi từ điện thoại và không thể quote lại xoá vì sai rule
> (không thành văn) thì thế nào?

Mình đã gửi một thư với nội dung ngắn gọn "Mobile phone!". Chắc vài
người không bao giờ dùng điện thoại để gửi email nên không biết được
cái vô lý của cái luật top-posting, thôi thì chấp làm gì :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115