[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thêm một phát ngôn trái tai của RMSOn Mon, 10 Oct 2011 11:29:51 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Nếu đúng là RMS nghĩ là SJ lừa người dùng thì RMS nghĩ sai rồi :-D
> Nhiều người lắm và không dễ để SJ lừa đâu ;-)  

Ahah, thôi khi nào ngồi la cà ngoài quá cà phê rồi "cãi" với bác. Nói ở
đây sợ bị cháy nhóm thư quá, bởi vì nó cũng đang nóng đấy ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115