[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)Le 10/10/2011 11:33, Anh K. Huynh a écrit :
> On Mon, 10 Oct 2011 13:32:35 +0700
> Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
>>
>> Các bạn cứ thấy một email bảo người khác vớ vẩn quá thì không xoá,
>> một email gửi từ điện thoại và không thể quote lại xoá vì sai rule
>> (không thành văn) thì thế nào?
> 
> Mình đã gửi một thư với nội dung ngắn gọn "Mobile phone!". Chắc vài
> người không bao giờ dùng điện thoại để gửi email nên không biết được
> cái vô lý của cái luật top-posting, thôi thì chấp làm gì :D
> 

HKA chiến đấu để chống lại luật "no-top-posting" à :P

Chiến đấu làm gì. Rule có lập cũng được, nhưng mod không xóa mail trái
rule hoặc không ban email của ai đâu. Nhiệm vụ của mod, theo mình hiểu,
là duyệt các mail chờ duyệt (của những người không phải thành viên
saigonlug gửi), và chỉ xóa email spam Viagra trong số chờ duyệt này
thôi. Nói chung không sợ bị mod xóa/ban đâu :))

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/