[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)SaigonLUG có rules nào chuẩn cho việc này chưa? VD: phải sống quá 3
năm (hay 20 năm) trong SG mới có thể đăng ký thành viên SaigonLUG?

Không, thì sao bạn TuanTA nhỉ?

Anyway, nếu bạn lôi HanoiLUG ra đây thì xin lôi cả 1 lô xích xông các
nhóm khác mà mình đang tham gia (khoảng 20 cái :).

Show off chăng?

 > Ban đầu mình đăng kí cái list này không nghĩ là trong đây có các bác
> các chú Hanoilug nhiều đến vậy.

Bạn TuanTA có hiểu câu này của mình không vậy? ý mình bảo có các bạn HanoiLug tham gia vào đây mà cứ thích làm bác, làm chú đấy chứ :)).


2011/10/10 Truong Anh. Tuan <[email protected]>

----- Original Message -----
> From: "Hung Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 1:32:35 PM
> Subject: Re: [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)
>
> Nói trắng ra là nếu như các bác Hanoilug không múa may đờn ca trong
> cái list này thì mình cũng chả bao giờ trả lời trong đây làm gì, cho
> nên rules gì gì đó của các bạn, nếu có thì nói ra để mình biết, còn
> không có thì mình cho là được quyền và mình cứ post. Sai các bạn cứ
> xoá.
>
> Ban đầu mình đăng kí cái list này không nghĩ là trong đây có các bác
> các chú Hanoilug nhiều đến vậy.

Mình lại rẽ nhánh tiếp thành 1 thread về tư cách thành viên SaigonLUG:

SaigonLUG có rules nào chuẩn cho việc này chưa? VD: phải sống quá 3
năm (hay 20 năm) trong SG mới có thể đăng ký thành viên SaigonLUG?

Nếu thực sự có policies rõ ràng rồi, làm ơn gửi link cho mình xem lại
để tự xem có đủ tư cách thành viên hay không.

Còn nếu chưa thì xin phép được lạm bàn: hoàn toàn không cần cái policy
dạng về về số năm sống trong SG. Dĩ nhiên policy gì thì cũng phải có
thống nhất chung của đa số member.

Anyway, nếu bạn lôi HanoiLUG ra đây thì xin lôi cả 1 lô xích xông các
nhóm khác mà mình đang tham gia (khoảng 20 cái :).

Kind regards,
Tuan

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv