[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rulesLe 10/10/2011 11:47, Truong Anh. Tuan a écrit :
> 
> Anyway, thống nhất với Nam là anh em mình không "đá" nhau trực tiếp
> nữa nhé! (vì lý do cá nhân, mình không thích trao đổi với Nam trực
> tiếp, cũng nói với Nam rồi)
> 

Nếu bác cảm thấy vui vì điều đó thì cứ làm (tức là "không nói trực tiếp").

Còn tôi không vì chỉ để bác Tuấn vui mà phải làm điều không muốn làm.
Cuộc đời ngắn lắm, không cần sống vì người khác đâu bác Tuấn (SJ nói câu
đó năm 50 tuổi, nhưng chắc ông nghĩ như vậy từ rất lâu trước đó).

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/