[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Off-topic] [saigonlug] SaigonLUG ML rules (was: Thêm một phát ngôn trái tai của RMS)On Mon, 10 Oct 2011 09:16:32 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Để trả lời cho Dương, no-top-post là nói vắn tắt, nói đầy đủ là: khi
> trả lời, nếu trích dẫn ai đó, thì trích ở trên, trả lời phía dưới.
> 
> Có vài trường hợp không "top", là khi forward, khi gửi kèm... mà nội
> dung gửi kèm không quan trọng (có thể xoá), thì để đằng sau cũng
> không sao. Trường hợp như vậy thì 1/ thượng sách: xoá nội dung cũ 2/
> trung sách: top post 3/ hạ sách: bottom post (vì người đọc phải tốn
> thời gian đọc vô ích).
> 
> Trở lại, ý của bác Tuấn là chính xác, rất hợp lí. Nhưng đôi khi, nói
> không đi đôi với làm (99% là như vậy, với bác Tuấn). Mình có góp ý
> bên hanoilug rồi. Bác Tuấn KHÔNG BAO GIỜ trích thư, mà toàn đính kèm
> kiểu forward. Khi đọc thấy "----- original message -----" không biết
> có nhiều người nghĩ là viết vậy nhưng không phải vậy, vì bác Tuấn
> chèn nội dung khác vào...
> 
> Chưa thấy người thứ hai "quote" kiểu đó.

Xác nhận!


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115