[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)On Mon, 10 Oct 2011 16:55:12 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> >
> > Bạn vẫn có vẻ chưa hiểu ý mình: mình tham gia vào SaigonLUG với tư
> > cách, theo sở thích cá nhân của mình, không đại diện cho HanoiLUG
> > hay một nhóm hội nào khác cả.
> >
> 
> Ồ vậy à? Nếu bạn nói thật thì mình hơi ngạc nhiên.
> 
> Song song HanoiLUG, SaigonLUG, mình còn tham gia nhiều FOSS projects,
> > FOSS community khác, cũng với tư cách cá nhân là chính.
> >
> 
> 
> May quá, mình chỉ gặp bạn TuanTA ở mỗi cái mailing list này :)


Xin thưa với hai bạn Tuan + Hung là mình rất muốn theo cho nó đàng
hoàng đặng biết ai đúng, ai sai. Nhưng chủ đề này đi xa lắc lơ so với
cái chủ đề ban đầu của bác Nam rồi, mà giờ thì bài thư liên hồi kỳ trận
mà khổ cái đầu mình chưa già đã mụ rồi, đọc hoài không hiểu. Thôi thì
mong hai bạn dừng bút chiến, về nhà hít sâu, nín thở, thở ra nhè nhẹ
đều đều rồi thì sẽ thấy là mình sẽ không đúng rành rành ở đâu!

Còn mà vẫn muốn chiến, thì xin thưa (theo cách nói của bác Tuan):
thôi hai bác cứ viết thư cá nhân mà chiến với nhau đi. Mình chán mấy lập
luận vớ vẩn lắm rồi!

Xin cám ơn, cám ơn và cám ơn^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115