[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, October 10, 2011 5:24:18 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)
> 
> Xin thưa với hai bạn Tuan + Hung là mình rất muốn theo cho nó đàng
> hoàng đặng biết ai đúng, ai sai. Nhưng chủ đề này đi xa lắc lơ so với
> cái chủ đề ban đầu của bác Nam rồi, mà giờ thì bài thư liên hồi kỳ
> trận
> mà khổ cái đầu mình chưa già đã mụ rồi, đọc hoài không hiểu. Thôi thì
> mong hai bạn dừng bút chiến, về nhà hít sâu, nín thở, thở ra nhè nhẹ
> đều đều rồi thì sẽ thấy là mình sẽ không đúng rành rành ở đâu!

Đến nước này (không bình luận "nước này" là thế nào đây nhé!) thì anh
dừng rồi, Kỳ Anh cứ yên tâm.

Hẹn tháng 1-2 tháng nữa gặp lại nhậu 1 bữa nhé!

Kind regards, 
Tuan