[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)Le 10/10/2011 12:30, Truong Anh. Tuan a écrit :
> 
> Hẹn tháng 1-2 tháng nữa gặp lại nhậu 1 bữa nhé!
> 

1-2 tháng nữa đúng ngay lúc mình có mặt ở SG (ngay sau khi kết thúc
FOSSASIA mới chán). Hi vọng sẽ có nửa ngày rảnh rảnh để đi chơi :D

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/