[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)On Mon, 10 Oct 2011 17:30:45 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> Đến nước này (không bình luận "nước này" là thế nào đây nhé!) thì anh
> dừng rồi, Kỳ Anh cứ yên tâm.
> 
> Hẹn tháng 1-2 tháng nữa gặp lại nhậu 1 bữa nhé!

Bác cứ vô, /me sẽ setup hẹn cho bác chiến trực tiếp với Hung Nguyen.
Dân Quảng không chỉ thích "cãi" mà còn thích "coi cãi" nữa.

Còn nhậu thì xin thưa: dạo này e hỏng uống nổi một ly bia. Tại hôm đi
khám binh gặp cô y tá xinh quá là xinh, mà cổ bảo a về đừng có uống bia
nữa nha, không thì em hỏng có thương nữa. Thế là cạch bia luôn :D

^^


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115