[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tu cach thanh vien SaigonLUG (was: SaigonLUG ML rules)He he, anh Kỳ Anh thấy đó, em đâu có muốn gây sự làm gì, người ta cứ mở topic mới để làm ra chuyện đó thôi. Mà em gặp ba chuyện như vậy thì thích lắm, dù đang bận cỡ nào

2011/10/10 Nguyễn Hải Nam <[email protected]>
Le 10/10/2011 12:30, Truong Anh. Tuan a écrit :
>
> Hẹn tháng 1-2 tháng nữa gặp lại nhậu 1 bữa nhé!
>

1-2 tháng nữa đúng ngay lúc mình có mặt ở SG (ngay sau khi kết thúc
FOSSASIA mới chán). Hi vọng sẽ có nửa ngày rảnh rảnh để đi chơi :D

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv