[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Speak at FOSSASIA 2011it seems many people access to our FOSSASIA website. If you are having
problems with the registration, please click here
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGhCMVV2dm9RZEYwNXJDVXlSbWM3aXc6MA#gid=0

Cheers,

hp

2011/10/10 Hong Phuc Dang <[email protected]>:
> Chào các bạn,
>
> FOSSASIA năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12 tháng 11 tại:
>
> Trường Đại Học Văn Lang
> Cơ sở 2
> 233A Phan Văn Trị
> Bình Thạnh, HCMC, Vietnam
>
> Mình muốn mời các bạn tham gia thuyết trình tại hội thảo, chủ đề năm
> nay tập trung vào lĩnh vực di động, nhưng các bạn có thể trình bày nội
> dung tùy thích về FOSS. Đăng ký tại:
> http://fossasia.org/speaker-registration.
>
> Bên cạnh đó nếu các bạn muốn tổ chức sub-events như: hack session,
> Ubuntu meet up, Fedora meet up v.v...có thể cho mình biết, mình sẽ sắp
> xếp địa điểm để các bạn họp mặt.
>
> Rất hy vọng gặp lại các bạn tại FOSSASIA 2011 :)
>
> Cám ơn
>
> Hồng Phúc
> 0084 (0) 939871001
> [email protected]
>
> ===================
>
> Dear friends,
>
> FOSSASIA 2011 will take place from 11 - 12 November at:
>
> Van Lang University
> Campus 2
> 233A Phan Văn Trị
> Bình Thạnh District, HCMC
>
> I would like to invite you to speak at the event. All Free and Open
> Source projects are welcome. Please register at
> http://fossasia.org/speaker-registration.
>
> And please also let me know if you would like to organize sub-events
> such as hack session, Ubuntu meet up etc. during FOSSASIA 2011. I can
> arrange rooms and equipment to facilitate that.
>
> I sincerely hope you will be able to attend the event. If you have any
> questions, feel free to contact me at any time :)
>
> Best regards,
>
> Hong Phuc
> 0084 (0) 939871001
> [email protected]
>