[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Speak at FOSSASIA 2011On Wed, Oct 12, 2011 at 08:57, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> Thanks! I've registered my topic "Giới thiệu ngắn về TeX" :)
Chủ đề là Mobile, e rằng TeX thì chưa fit lắm.

Em nghĩ chủ đề này chắc bác thích này:
LaTeX on Windows Phone 8

Muốn thành công, nhiều người nghe thì phải tập trung giới thiệu Windows :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/