[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Speak at FOSSASIA 2011On Wed, 12 Oct 2011 09:07:39 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> On Wed, Oct 12, 2011 at 08:57, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> > Thanks! I've registered my topic "Giới thiệu ngắn về TeX" :)
> Chủ đề là Mobile, e rằng TeX thì chưa fit lắm.

Mình cứ nói, còn ai nghe không thì phải chờ chứ ^^ Nói toàn đao to búa
lớn, mấy cái thời thượng e cũng mệt. TeX từ năm 198xx tới giờ vẫn chưa
lạc hậu ^^

> Em nghĩ chủ đề này chắc bác thích này:
> LaTeX on Windows Phone 8
> 
> Muốn thành công, nhiều người nghe thì phải tập trung giới thiệu
> Windows :)

Các ứng dụng di động 0 đủ tài nguyên để chạy TeX đâu :D Cái này nằm
trong phần Q thì sẽ A thôi (/me sẽ chuẩn bị)


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115