[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] TeX2011/10/12 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> 2011/10/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> Mình cứ nói, còn ai nghe không thì phải chờ chứ ^^ Nói toàn đao to búa
>> lớn, mấy cái thời thượng e cũng mệt. TeX từ năm 198xx tới giờ vẫn chưa
>> lạc hậu ^^
>
> Nhìn vào sự thật nhé: Từ khi sinh ra tới giờ, TeX chỉ được sử dụng tương đối
> phổ biến trong giới học thuật.
>
> Phần còn lại của thế giới rất ít dùng TeX.
> TeX cho geek, nó khó dùng và rất khó được phổ dụng.
>
>>
>>> Em nghĩ chủ đề này chắc bác thích này:
>>> LaTeX on Windows Phone 8
>>>
>>> Muốn thành công, nhiều người nghe thì phải tập trung giới thiệu
>>> Windows :)
>>
>> Các ứng dụng di động 0 đủ tài nguyên để chạy TeX đâu :D Cái này nằm
>> trong phần Q thì sẽ A thôi (/me sẽ chuẩn bị)
>
> Mobile bây giờ khá mạnh.
> Ví dụ HTC HD 7 chạy chip 1GB, 512+ MB nên Text chả vấn đề gì cả.
> Có điều không ai "gõ" được TeX trên mobile thôi.
>
> Các máy tính bảng khác thời này đều mạnh cỡ HD 7 hoặc hơn nên compile
> TeX là chuyện nhỏ.
> Plug thêm cái keyboard ở ngoài nữa thì thành máy tính ngay.

Mềnh không phản đối chuyện forking, nhưng mà mình chỉ có một câu hỏi
là liệu anh Hưng đã nắm rõ về TeX trước khi forking chủ đề chưa. Câu
hỏi không mang ý khiêu khích, chỉ là nếu mình không rõ cái gì mà bàn
luận sâu quá thì dễ là "the root of all evil".

:-)