[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] TeX2011/10/12 An NGUYEN <[email protected]>:
> Mềnh không phản đối chuyện forking, nhưng mà mình chỉ có một câu hỏi
> là liệu anh Hưng đã nắm rõ về TeX trước khi forking chủ đề chưa.

Tui viết luận văn bằng LaTeX, cũng phình phường thôi, cái thời toàn ma trận với
đủ ký nhiều loằng ngoằng qua rồi.

Bây giờ đi làm ăn nên không sài tới TeX.

> Câu
> hỏi không mang ý khiêu khích, chỉ là nếu mình không rõ cái gì mà bàn
> luận sâu quá thì dễ là "the root of all evil".

Có lẽ An không nên tấn công cá nhân mình thế này :)

Mình đã dùng LaTeX, tất nhiên không ở mức chuyên sâu như bác Kỳ Anh.
Để cho mình với Kỳ Anh nói chuyện nha.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/