[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cảnh báo bản quyền phần mềm với doanh nghiệp xuất khẩu2011/10/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> FYI,
>        http://sgtt.vn/Kinh-te/154172/Canh-bao-ban-quyen-phan-mem-voi-doanh-nghiep-xuat-khau.html

Nếu siết quá, Việt Nam tự bóp mình mất đi những ưu thế là nước gia công giá rẻ.

Mặt trái của việc tham gia WTO và sau đó là chịu đòn của BSA là những
thứ, đối với
người Việt là bullshit đây.

Một bộ phận nhỏ doanh nghiệp chuyển qua phần mềm mã mở miễn phí thì được.
Nhưng chuyển tổng thể thì khó, đổ vỡ ngay.

Với các công ty gia công IT, nếu chỉ làm Java, PHP, MySQL...(nói chung
là những thứ mở và miễn phí)
thì chuyển đơn giản hơn. Nhưng đụng tới cả thiết kế và các phần mềm
nghiệp vụ hay
chuyên dụng khác (như tài chính) thì hơi phiền.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/