[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cảnh báo bản quyền phần mềm với doanh nghiệp xuất khẩuOn Wed, 12 Oct 2011 20:26:40 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> ..
> Với các công ty gia công IT, nếu chỉ làm Java, PHP, MySQL...(nói
>> chung
> là những thứ mở và miễn phí)
> thì chuyển đơn giản hơn. Nhưng đụng tới cả thiết kế và các phần mềm
> nghiệp vụ hay
> chuyên dụng khác (như tài chính) thì hơi phiền.

/me có đứa bạn có công ty riêng. Mỗi lần nó báo cáo thuế là nó đập bàn
chửi um lên. Lý do là phần mềm version mới không chịu nhận dữ liệu của
version cũ, rối tung xèn cả lên. :D

Mà nó chơi cái chiêu máy ảo, xài Virtualbox để cài Windows, mấy ông kẹ
có vô kiểm tra thì xì Linux ra. Ai mà chịu cho thấu :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115