[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cảnh báo bản quyền phần mềm với doanh nghiệp xuất khẩu2011/10/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> /me có đứa bạn có công ty riêng. Mỗi lần nó báo cáo thuế là nó đập bàn
> chửi um lên. Lý do là phần mềm version mới không chịu nhận dữ liệu của
> version cũ, rối tung xèn cả lên. :D

Lỗi của cái bọn làm phần mềm :) không tính.

>
> Mà nó chơi cái chiêu máy ảo, xài Virtualbox để cài Windows, mấy ông kẹ
> có vô kiểm tra thì xì Linux ra. Ai mà chịu cho thấu :D

Chiêu này được, nhưng qua mắt được mấy anh kiểm tra thật không?
Có ai biết Windows gửi data gì ra ngoài mà người dùng không biết không?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/