[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cảnh báo bản quyền phần mềm với doanh nghiệp xuất khẩu
Chiêu này được, nhưng qua mắt được mấy anh kiểm tra thật không?
Có ai biết Windows gửi data gì ra ngoài mà người dùng không biết không?

Cái này thì em cạch, Comodo Firewall nó bắt mấy gói tin của svchost hoài, chả biết đường mà lần (may mà xài bản xịn) 
--
OpenPGP key: D1495710