[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội*,

HanoiLUG và dự án MOST đang vote để tham gia Hội Tin Học Việt Nam
dưới dạng một chi hội FOSS.

IMO, Các LUG trong toàn quốc cũng nên tham gia ngang hàng với HanoiLUG.
Đoàn kết lại chúng ta sẽ mạnh hơn và có tiếng nói hơn.

Thảo luận ở đây
http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/009896.html

Mong các bác trao đổi và cho ý kiến về việc SaigonLUG tham gia.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/