[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hộiOn Sat, 15 Oct 2011 12:04:41 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> *,
> 
> HanoiLUG và dự án MOST đang vote để tham gia Hội Tin Học Việt Nam
> dưới dạng một chi hội FOSS.
> 
> IMO, Các LUG trong toàn quốc cũng nên tham gia ngang hàng với
> HanoiLUG. Đoàn kết lại chúng ta sẽ mạnh hơn và có tiếng nói hơn.
> 
> Thảo luận ở đây
> http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/009896.html
> 
> Mong các bác trao đổi và cho ý kiến về việc SaigonLUG tham gia.
> 


Có chỗ |vote| thì mình vote, không thì thôi khỏi ý kiến ý cò gì bác ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115