[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội2011/10/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> 2011/10/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> > Có chỗ |vote| thì mình vote, không thì thôi khỏi ý kiến ý cò gì bác
>> > ^^
>> Vậy bác inline vote luôn đi?
>>
>> +1 hay -1? :)
>
> Bác thấy cái nào được thì vote giúp luôn bác :D ^^

Đây không phải câu trả lời.
Em đang rất nghiêm túc.

Ý tưởng kêu gọi cả SaigoiLUG vào một chi hội FOSS có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn.
Các bác có thể tham gia với tư cách cá nhân.

Nghĩa là, SaigonLUG vẫn hoạt động như nó đã và đang hoạt động.
(Btw, SaigonLUG đã và đang có những hoạt động gì nhỉ?)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/